Door mijn lens

De sneeuw is gevallen en door de kou zie ik steeds meer vogeltjes in mijn tuin verschijnen. Ze komen ook graag want ze hebben meer dan genoeg keuze om zich ook in deze omstandigheden te redden. Ik verwen ze en als ze in mijn tuin zijn kan ik ze rustig op de foto zetten. Zo heb ik hier voor jullie een prachtig plaatje van een pimpelmees.

De bezoekers in mijn tuin zijn veel meer en enorm verschillend. Soms vliegt een grote ekster even langs, maar de rustige roodborst ontbreekt ook niet met zijn dagelijkse bezoeken. Als je ze een poosje gaat observeren kom je snel erachter dat alle vogels niet alleen qua uiterlijk maar ook qua karakter enorm verschillend zijn.

De pimpelmees is elke dag de eerste die met zijn kleine, prachtige blauwe kopje rondwaart. Het verbaast mij soms hoe snel en actief hij is.
De roodborst heeft een heel ander temperament. Hij komt schuw en zo rustig dat je zijn rust bijna in je lijf ervaart. Hij kijkt zachtjes rond, komt stapje voor stapje dichterbij en neem het voedsel op zijn gemak, echt vredevol.
Het paartje koolmezen ontbreekt ook niet. Met hun opvallende gele lijf, glanzend zwarte kop, sterk gevarieerde zang en een dominant gedrag zou je denken dat die de koning van mijn tuin zijn. Zodra ze een geluid horen zijn ze ook zo weg. Wat zijn ze, ondanks hun verschillen, toch helemaal gelijk.

Geplaatst in Gedicht, Geen categorie, Kunst | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

A konfirmáció, egy életmeghatározó esemény

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” Jelenések 2:10

Nemrég a Heidelbergi Káté került a kezembe, mert egyik lányunk konfirmálni készül. Mivelhogy kiskorában és gimnazistaként is komolyan érdeklődött a hit után, sőt reggelenként iskolába indulás előtt is elolvasott egy-egy igerészt és rendszeresen eljár a gyülekezetünkbe, felvetettem neki a kérdést, hogy konfirmálna-e. Elmagyaráztam a konfirmálás fontosságát a református egyházunkban és annak jelentőségét a saját hitéletünkre nézve is. Nem vártam azonnali választ, ráhagytam, hogy gondolja át, és amikor döntött, szóljon. Azóta már el is kezdődött a konfirmációra a felkészítés, nagy örömünkre.

Erdélyben, még a diktatúra idején is, a legtöbb ember egy-egy gyülekezethez tartozott/tartozik. Egyesek a kereszténységet igaz hitből, mások vallásosságból gyakorolták/gyakorolják. Ott minden faluban, városban van egy-egy templom. Gyermekként úgy észleltem, hogy mindenki a szó szoros értelmében „beleszületik” az egyházi életbe. A Hollandiában élő magyaroknak másképpen van ez. Először is nincsenek templomaink. Az ország területén négy-öt helyen tartatnak istentiszteletek a holland keresztény testvérektől bérelt templomokban. Egy ’idegen országban’ nehéz a hitre nevelés. Nagy kihívás a magyar kultúra- és nyelv megtartása, annak tovább adása. De vannak lehetőségek. Isten munkálkodik itt Hollandiában a kis magyar gyülekezeteinkben, aminek kimondottan hálásak vagyunk. Hátha megérjük azt is, hogy egyszer saját templomunk is lesz.

Nyolc évig éltem falun, nagymamáéknál. Nagymamám gyakran felolvasott a gondosan őrzött bibliájából, azáltal elég korán megismerkedtem a Jézusról szóló történetekkel. A kapunkból rendszeresen láttam gyermekeket vallásórákra járni. A templomtól az iskola és két ház választott el.
Még óvodás koromban bekérezkedtem a hittanórákra, mert annyira vágytam az Úr Jézusról tanulni. Rám szóltak, hogy még nem értem el azt a korosztályt. Megígértem, hogy csendben fogok ülni és oda fogok figyelni. Így beengedtek a nagy kapun.

Később városra költöztünk. Az új lelkészeim, Antal Sándor és kedves felesége, Margit néni, Járosi Andornak (Evangélikus Esperes, Kolozsvár Wallenbergje) a lánya, Reményik Sándor keresztlánya, családlátogatásaik révén egy párszor hívogattak, és így a kis városunkban is bekapcsolódtam a parókián tartott vallásórákra.
A körülményeink miatt akkor még meg sem voltunk keresztelve. Margit néni vette rá a szüleimet, hogy a négy gyermeket egyszerre megkereszteltessék, a kisebbik testvérem akkor még nem volt megszületve. Sándor bácsi és Margit néni (így szerették, ha szólítottuk őket) olyan lelkészek voltak, akik mindenkit összeszedtek picitől nagyig, mindenkit hívogattak, mindenkinek hirdették az igét, személyválogatás nélkül, hatalmas példamutatással.

Az évek teltével a vallásórákat felváltotta a konfirmációra való felkészülés, amit eleinte nem is értettem, hogy mire való. De a Káté tanulása során, rájöttem, hogy a konfirmálással tudatosan választok Isten mellett, választom a Jézussal való hitéletet.

A másik, amire emlékszem, hogy fehér blézert és fehér szoknyát varratott nekem édesanyám. A varrónő magyarázta, hogy nem középen lesznek a blézer gombjai, hanem oldalt és rejtett gombokkal meg egy övvel. Elég sokáig készült a kosztüm, de szép, modern lett, aminek a felső részét még konfirmálás után is szívesen viseltem. Többször mentem ruhapróbára, és amint teltek a hetek, hónapok nemcsak a ruhát láttam „elkészülni”, hanem saját magamat is a konfirmálásra. Egyre többet tudtam a Kátéból, igyekeztem nem hiányozni és rendszeresen tanulni. Mindezzel párhuzamosan éreztem az Istennel való személyes kapcsolatom kialakulását. Egyre közelebb kerültem hozzá.

Margit néni lelkésznőnk olyan odaadással tanított és motivált, hogy különösen öröm volt jelen lenni a felkészítőkön. Tanításaival és példamutatásával megszerettette velünk az igazi keresztény életet, meg az istentiszteleteken való részvételt. Később, konfirmálás után egyszer meg is kérte az ifiseket, hogy a templomban ne a szülők mellett üljünk, hanem foglaljunk helyet a szószékkel szemben a falnál levő székeken, hogy szolgálata alatt láthasson bennünket. Mondta, hogy az neki bátorítás, mert tudja, hogy már megértjük az igét, és hogy nem megszokásból, vagy vallásosságból vagyunk ott jelen. A prédikáció alatt valóban észrevehetően gyakran a szószékkel szemben levő széksoron ülő fiatalokra tekintett és kedvesen ránk mosolygott. Tudta, hogy nemhiábavaló az ő igehirdetése. Az ifisek közül, még a mai napig is, többen szolgálatot végeznek, tanítók, gondnokok, presbiterek, én meg misszionárius is voltam, olyan helyeken, ahol Albert Schweitzer is megfordult, az Afrikai kontinensen. Drága Margit néni lelkésznőm nappalijában ott állt Albert Schweitzer fényképe is, ami az édesapjától maradt meg, neki nagy példaképe volt, ugyanúgy, mint Margit néninek.

Margit nénivel mindig áldásosak és felejthetetlenek voltak ezek az alkalmak. A konfirmálásom is maradandó emlékként él bennem. Margit néni a kenyér és bor átnyújtásánál, minden alkalommal egy-egy igeverset adott számunkra, pontosan úgy, mint ahogyan édesapjától, Járosi Andortól tanulta. Volt, hogy csak azért vettünk úrvacsorát, hogy kapjunk egy biztató igét. A diktatúra alatt nekünk is „eledel” volt az.

Fontos szerepet játszott életemben ez a tudatosan átélt konfirmáció a Szováta-i művészién szép kazettás mennyezetű református templomban, Isten házában, ahol a többi fiatallal együtt bizonyságot tehettünk hitünkről a gyülekezet előtt. Ez minket nemcsak Istennel, a lelkészeinkkel, a fiatalokkal meg a gyülekezettel kötött össze, hanem személyesen is megerősített. A konfirmáció utáni éveket hitben gazdagították az Illyefalván tartott IKE találkozó táborok. A lelkészeinknek a fiatalokhoz való aktív hozzáállása, a gyülekezeti munkákban való bevonása, a székelykeresztúri gyermekotthonban való rendszeres látogatásaink, a gyermekekkel való foglalkozások megtanítottak a diakóniai munkára. Felejthetetlenek maradnak a szórvány gyülekezetben, Illyésmezőben való szolgálatunk is. Margit néni magabiztosan megragadva a piros Dacia volánját, még esős, sáros, zord időben is vitt a göröngyös, elhagyott úton, és megtartotta annak a kilenc-tíz gyülekezeti tagnak az istentiszteletet. Azok az idős nénik, bácsik is fontosak voltak számára. Nekünk ez mind példaként szolgált.

Visszatérve a konfirmációra, hogy milyen fontos szerepet játszott ez a megerősítés az életem későbbi részeiben, csak utólag láttam rá.

Úgy Erdélyben, mint később Magyarországon való tartózkodásaim alatt református gyülekezetekbe, közösségekbe, előadásokra jártam. 1995-ben látogattam először Hollandiába, a férjemhez jöttem, akivel akkor még csak jegyesek voltunk. Az ő szülei az ’Evangelische Gemeenschap’ (a baptista gyülekezethez hasonló) gyülekezet tagjai voltak, így ő is ehhez a gyülekezethez tartozott. A rövid látogatásom alatt nem értettem a hollandiai református egyházak helyzetét. Házasságunk után másfél évvel költöztünk ide, és akkor hiába kerestem a magyar református gyülekezetekhez hasonló gyülekezeteket, a tizennégy féle holland református gyülekezet közül nem találtam a magyar reformátushoz hasonlót, magyar reformátust pedig egyáltalán nem. Így maradtunk a férjem gyülekezeténél. Hiányoltam a tartalmas igehirdetéseket és tovább keresgéltünk. Inkább mondhatnám tévelyegtünk, és végül is átálltunk a baptista gyülekezethez. Tíz évig voltunk tagjai. A lányaink szerettek a gyermekfoglalkozásokra járni. Habár elég kicsi korukban kiestek onnan is, mert mikor egy műtét után hét évig nem tudtam csak nyakvédővel a lakásból kimozdulni, istentiszteletekre sem jutottunk el rendszeresen.

Később a baptista gyülekezet megvásárolt egy épületet a gyülekezet részére és annak a felújítását kezdték végezték. Mi is egy egész nyáron segédkeztünk azon, odaadóan és nagy örömmel, mert akkorra Isten fizikailag már annyira megerősített, hogy én is részt vehettem a kisebb munkálatokban. Ha nem is tudtam nehezebb fizikai munkát vállalni, egy-egy tálca finom süteménnyel motiváltam és buzdítottam az önkénteskedő gyülekezeti tagokat. Viszont hiába munkálkodtunk abban a gyülekezetben, mégsem tudtunk meggyökerezni benne.

2019-ben találtunk a zwollei református gyülekezetre, ahol pár évig önkénteskedtem is, mint presbiter. Az itt elő magyarokkal is tartva a kapcsolatokat, hogy egymás hite, szeretete által erősödjünk és éljünk, Istenben bízva, neki hűen. Mint ahogyan Isten tanít bennünket a Jelenések 2:10 által:
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.”

Tünde Snijders, 2022 május 18, Harderwijk

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Een herinnering aan mijn lieve vader

Een herinnering aan mijn lieve vader, zelfs als hij niet graag in het middelpunt stond.

We zijn trots op je, niet alleen omdat jouw baas je herinnert als een meester met gouden handen, maar ook omdat je waarden hebt doorgegeven die wij voor altijd in onze harten kunnen bewaren. Als torenkraanmachinist was je de katalysator van een stad; je bouwde meerdere grote hotels, zelfs met tien etages en twee wijken met flatgebouwen, waarvan de bewoners geen idee hebben, dat de bouw van hun woningen niet eens zonder jou was begonnen, omdat er geen andere kraanmachinist in de stad was.

Alles wat ik doe of hoe ik leef, heb ik tenslotte van jou. Je was een voorbeeld van precisie, het nastreven van de waarheid en bij jou was er geen ruimte voor discriminatie. Van jou heb ik leren schaken en schilderen, geen schilderijen, maar kamermuren en ramen. Ik herinner me zelfs dat je uitlegde hoe olieverf gemengd moet worden met terpentine om een goede kwaliteit verf te krijgen. Je hebt me laten zien hoe je een spijker ergens uittrekt met een tang of hoe je een hamer gebruikt. Toen wist je niet eens dat ik de kennis die je mij leerde moest doorgeven aan mijn eigen man, want hij groeide op in een tegenovergestelde wereld, als zoon van piloot in een democratisch land. Je leerde op eigen initiatief Engels onder het communisme, in een tijd dat je met een vergrootglas het land moest afzoeken naar een taalboek. Ook op eigen initiatief leerde je radio’s en televisies repareren, zodat de onderdrukte Hongaarse minderheid tijdens het communisme naar Vrij Europa kon luisteren.

En ik zou zelfs op kunnen sommen hoe het communisme jouw adellijke erfgoed afnam. Hoe de mooie boerderij een vervallen hut werd, en hoe de grootste en mooiste schuur van het dorp een stapel stenen werd.

Bedankt dat je altijd trots bent geweest op onze dochters en dat je me aanmoedigde om hen te leren en hen bij te staan op een manier wat hun leven makkelijker maakt dan het onze was. We hebben je aanwezigheid in ons leven altijd gemist vanwege de afstand. Je bent twee jaar geleden heengegaan, maar wat je hebt gegeven, wat we van je hebben ontvangen, staat voor altijd in ons hart geschreven. ❤

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De deuren gaan weer open

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De ultieme vakantie

Deze keer was ik van plan om een prachtige, ontspannen foto van de Caraïbische eilanden met jullie te delen. Want zoals sommigen van jullie weten ben ik even een paar weken op vakantie geweest. Na een intensieve werkperiode was ik er ook echt aan toe. Wat was het plezierig geweest als ik deze zomer in de turquoise Caribische zee had kunnen zwemmen. Het is mij niet gelukt om zo ver te reizen, maar toch kom ik van mijn vakantie met een opgeladen, uitgerust en tevreden gevoel terug. Als je na 22 jaar wonen in Nederland in zeven dagen vier musea kan bezoeken word je ook verrijkt. Kijk bijvoorbeeld naar dit plaatje en je ontspant gelijk.

(Eigen foto: gemaakt in het Rijksmuseum Amsterdam)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ga door

IMG_7312 (3)-BorderMakerAls je mijn eerdere blogs hebt gelezen, weet je al over wie ik het deze keer weer zal hebben. Mijn lieve, trouwe merel.
Hij bezoekt ons elke dag in onze tuin, pikt een paar wormpjes en vliegt terug naar zijn ergens voor de buitenwereld verborgen nestje. De volgende ochtend hoor ik hem rond half 5 weer fluiten in de nog nachtelijke stilte.
Een uur later wekt een vreemd geluid mij, alsof katten of ratten op het dak van mijn dakkapel stampen. De nieuwsgierigheid dwingt mij nu echt uit mijn bed en ik kijk snel rond of ik ‘de reus’ kan zien.

IMG_7387 (3)-BorderMakerJa, hoor! Een ekster daalt met een duikvlucht in mijn tuin. Waarschijnlijk heeft hij de gebroken oude noten ontdekt, die uit de door de jaren heen verzamelde notenschillen tevoorschijn kwamen, nadat ik de schillen een dag eerder in mijn tuin verspreid had. In de schillen bleven soms wat stukjes noten achter en ook deze vogels lusten die.

Een andere ekster vliegt ook langs en observeert van het dak van mijn schuur of het waard is om ook met het ontbijt mee te doen. Hij hoort wat lawaai en vliegt weg.

IMG_7356-BorderMaker (2)En zo zijn deze eksters de hele dag actief om voedsel te verzamelen voor henzelf en voor hun jonkies. Als ik de noten in mijn tuin niet zou hebben, zouden deze eksters ook nu, net als ieder voorjaar, op de mereljonkies jagen.
Zodra hij weg is verschijnt het merelmannetje weer. Hij is ook druk bezig om voedsel te verzamelen voor zijn broedende vrouwtje en/of voor zijn, waarschijnlijk al uit het ei gekropen jonkies.
De zorg die hij voor zijn familie dagelijks ervaart kan de empathieloze ekster nauwelijks voorstellen.

Wat knap is van deze merel: hij waakt, bewaakt en focust elke dag op zijn door de natuur gegeven doel. Ongeacht zijn omstandigheden gaat hij door.
Een mooi voorbeeld voor ons in deze tijden…

IMG_7309 (4)-BorderMaker

Drie jonge merels op mijn pergola

Geplaatst in Kunst | Een reactie plaatsen

De Tevreden IJsvogel

IJsvogel TevredenNa mijn laatste Expositie in Zwolle heb ik de overgebleven schilderijen weer netjes aan mijn woonkamermuur teruggehangen. Telkens als ik in de kamer binnenstapte keek De Tevreden IJsvogel met verlangende blik richting mij. – Wat wil je? – vroeg ik mij dan af.
Iedere keer kwam dezelfde gedachte terug: het definitieve thuis voor dit schilderij zou echt Woonzorgcentrum De IJsvogel in Ermelo zijn.

Enige tijd geleden vertelde een kennis van mij dat in het Woonzorgcentrum De IJsvogel in Ermelo ouderen wonen. Door mijn ervaring met ouderen weet ik dat ze in deze fase van hun leven vaak tevreden zijn. Ze kunnen volop van kleine dingen genieten. Mijn oma was ook zo. Ik denk vaak aan haar terug ook als ik een vogel schilder. Wat kon ze van de vogels genieten. Ze leerde ons hoe wij hen ’s winters op de juiste manier konden voeren. Ze was vaak tevreden met haar leven. Ook wat dat betreft was ze een echt voorbeeld voor mij en dat voorbeeld heb ik beslist nodig. Want keer op keer merk ik dat het ontevreden gevoel in mij, net als in velen van ons, steeds de kop opsteekt. Met name als ik iets heel graag wil en dit om verschillende redenen niet kan.

Door het leven in het buitenland en door omstandigheden, kon ik geen afscheid nemen van mijn lieve, voorbeeldgevende oma. Hierdoor mis ik haar soms enorm. Dat kan erg machteloos voelen, wat ook snel een ontevreden gevoel creëert.

Tijdens het schilderen van deze ijsvogel heb ik mogen beseffen, dat alles een reden heeft, ook als niet alles goed loopt, dat er dan toch mooie dingen kunnen ontstaan. Daarvoor mag ik dankbaar zijn. Ondanks de omstandigheden tevreden zijn met alles, zoals mijn Tevreden IJsvogel met zijn nieuwe thuis en de ouderen bij Woonzorgcentrum De IJsvogel met de zorg die ze daar krijgen en natuurlijk met mijn prachtige IJsvogel.

IMG_7970 (3).JPG

Geplaatst in Kunst | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Rode Loper

kunstroute 1aIn het vroege voorjaar kreeg ik het grote nieuws dat ik mee mocht doen met de Kunstroute Noordwest Veluwe. ‘Zou je een mooie vogelserie kunnen maken?’- kreeg ik als vraag mee van de ballotagecommissie. ‘Ja, zeker! ‘ – zei ik zo onopvallend mogelijk, mijn onzekerheid verbloemend. ‘Ik ben goed in ijsvogels schilderen, dan moet de rest ook lukken!’ – voegde ik het even hoopvol aan toe.

Nog dezelfde week heeft mijn mantelzorger mij naar Crea-Art in Apeldoorn gebracht waar ik voordelig een grote aantal doeken van klein tot groot aan heb geschaft. Ook mijn verfvoorraad heb ik mooi aangevuld. Zo ben ik snel met een serie Europese vogels aan de slag gegaan. Als de basis maar gelegd is, dan red ik de rest wel.

Tijdens mijn drie weken vakantie heb ik niets geschilderd. Thuiskomend in augustus moest er nog heel veel gebeuren. Het was voor mij vanzelfsprekend dat ik voor deze expositie niet tientallen gaten in mijn muur moest laten boren. Dus maar op zoek naar de juiste rails. Bij een vakspecialist heb ik de geschikte rails kunnen vinden die wij mooi aansluitend tegen het plafond op konden hangen en waarop ik middels het praktische ophangsysteem al mijn schilderijen kwijt kon. Voor het afdrukken van de uitnodigingen en kaarten heb ik bij een professioneel drukker aangeklopt.

De rode loper was een optie. Maar dat heb ik voor het laatste moment uitgesteld.
Een paar dagen voor de expositie heb ik toch bij Kwantum voor een rode loper gekozen. Ja, die moest wel uitgerold worden voor zo’n evenement. – ‘Kan ik u helpen?’ vroeg de medewerker bij de winkel. – ‘Ja, hoor, we zijn op zoek naar rode lopers.’- zei ik twijfelend. Want wat moet ik straks met zo’n stuk vloerkleed? – ‘Die hebben wij.’ –  zei de medewerker heel vriendelijk en behulpzaam. We zitten nog dubbel na te denken. Voor €4,50 kan ik een meter rode loper kopen, we hebben 4 meter nodig, dat is voor een evenement toch duur. En hebben we het echt nodig? Wat doen wij ermee na de Kunstroute? Door onze minimalistische mentaliteit denken wij nog een keer na. – ‘Heeft u al kunnen beslissen? –  vroeg de medewerker geduldig terwijl hij op nog geen meter van ons stond. – ‘U kijkt het geld uit mijn portemonnee.’ – zei ik lachend tegen de verkoper. – ‘Oh, nee, ik ga dan even weg en roept u mij maar als u klaar bent.’ – zei hij behulpzaam.
– ‘Bent u ook van de televisie?’ – vroeg hij nog snel tussendoor. – ‘Hoezo? Zien wij echt zo eruit?’ – Hij stapt nog een stapje dichterbij en kijkt ons erg aardig en vriendelijk aan. – ‘Vorige week waren er mensen voor rode lopers voor een tv-programma.’- zei hij nog steeds starend naar ons alsof wij grote sterren waren. – ‘Nee, nee, er zal een groot gebeurtenis bij ons plaatsvinden en daarvoor gaan wij de rode loper uitrollen.’

kunstrouteaDe rode loper is gelukt. Twee dagen voor de expositie renden we nog steeds heen en weer in ons huis. Hebben we genoeg koffie? Nog een thermoskan voor het atelier boven? Gaan wij voor de 12 extra theebekers? En de waterkan? Want stel je nog voor als het een vol huis wordt. Er moet nog een bos munt en een paar citroenen voor de frisdrank komen. De koekjes bakken we morgenavond. Guitar Duo Snijders, hebben jullie de stukken doorgenomen? En de duetten afgestemd?

De laatste uitnodigingen zijn ook verstuurd. Nu nog de sta-tafel opzetten.
Visitekaartjes? Check. Gastenboek? Check. Pennen? Check. De Kunstroute Vlag uithangen? Check. Rode loper? Uitgerold!

Om 10 uur gaat de bel. Is het al 11 uur of heeft iemand de tijd verkeerd begrepen?
Het was de koerier. De kaarten waren per Express geleverd. Want de bezorger had de kaarten die ruim op tijd besteld waren nog steeds niet bezorgd. De drukkerij was zo aardig om onze kaarten helemaal opnieuw te drukken en met urgentie te leveren. Één uur voor de opening waren de kaarten binnen.

Het zweet stond op onze ruggen van het rennen. Ik, herstellende van een dubbele rughernia, kreunde letterlijk van de pijn. Nog snel douchen. Waar is mijn nagelknipper? Ben je klaar met de föhn?
Alle vier personen van ons gezin spanden zich in voor dit evenement. Mijn man deed alle praktische zaken, zoals rails ophangen, inkopen doen, stofzuigen… Ik maakte de planning en stelde alles precies af, ook de hoogte van de rails, de hoogte van de schilderijen, de inrichting en al dat fijne werk. De meiden sprongen in waar nodig en ondertussen oefenden ze met hun klassieke gitaarstukken om zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor een sfeervol evenement.

Om 11 uur gaat de bel.
Gelukkig was het onze buurvrouw. ‘Kijk gerust rond, ik ga snel mijn haar drogen.’
En na mijn buurvrouw stroomden de mensen binnen. Bekenden, onbekenden, Harderwijkers, Amsterdammers, uit Den Haag…

In twee dagen (14 en 15 september) hebben wij ongeveer 60 bezoekers te gast gehad. Vooral veel van mijn bekenden waren blij verrast met de vogelcollectie. De meesten wisten niet eens dat ik naast de ijsvogel ook andere vogels schilderde. Eén schilderij heeft ook een nieuwe eigenaar gevonden, ik heb een mooie IJsvogel verkocht en veel kaarten.

De rode loper was goed gebruikt. Door het zonnige weer is het ook schoon gebleven voor de volgende ronde! Dat zal niet lang op zich laten wachten want op 25 en 26 oktober zal mijn volgende expositie in Zwolle plaatsvinden. Wil je mijn rode loper uitproberen, je bent van harte welkom tijdens mijn expositie in Zwolle.
Vergeet je niet aan te melden via Contact.

kunstroute2a

Geplaatst in Kunst | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Voel de Vrijheid

Vrijheid is in het leven heel belangrijk.
Vrij voelen in de samenleving, ondanks alle drukte.
Vrij voelen in de maatschappij, ondanks het systeem.
Vrij voelen in je lichaam, ondanks de beperkingen.
Vrij voelen, ook als je geen mogelijkheden ziet.
Vrij voelen, ook als er geen kans voor de hand ligt.

Vrijheid is ruimte.
Ruimte biedt ontspanning.
Ontspanning geeft vrede.
Vrede leidt tot liefde.
Liefde is vrijheid.
Voel het.

(Gedicht: Tünde Snijders, 2 sept. 2019)

Vliegende IJsvogel

Vliegende IJsvogel, op bestelling verkrijgbaar in de gewenste maten

Geplaatst in Gedicht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

ArTTalent gelanceerd

20190404_161712Met ingang van 1 juli 2019 heb ik mijn eigen onderneming ArTTalent gelanceerd.
De dubbele TT (ArTTalent) is het symbool van de brug die ons, mensen en culturen verbindt. De brug brengt ons bij elkaar en kunst is zo’n brug. Het brengt ons bij elkaar. Onder de brug (TT) is ook een tunnel. Er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Er zijn altijd talloze mogelijkheden in het leven. Daar houd ik mij aan vast.

ArTTalent zegt ook nog iets over mijn navigeren tussen kunst en talen. Door mijn taalachtergrond kon ik talen nooit loslaten. Binnen mijn bedrijf verzorg ik ook NT2 -lessen. Daarvoor ben ik via de Contact pagina goed bereikbaar. Ben je nieuwsgierig naar mijn kunstwerken, dan kan je tijdens de Kunstroute op 14 en 15 september persoonlijk met mij en mijn werk kennis maken.
Voor meer info neem gerust Contact met mij op.

Geplaatst in Kunst | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Welkom Collega – Atelierroute Putten

De Vreemde

De Vreemde

Kunst doe je samen. Als je met kunst bezig bent wil je dat ook met het publiek delen. Het publiek levert, zonder dat ze dat door heeft, een enorme bijdrage aan de kunstenaar. Niet alleen door het kopen van de kunstwerken maar ook door de waardering voor de kunst. Door de waardering word je bemoedigd om je talent en creativiteit verder te ontwikkelen.

Dit jaar was ik er ook aan toe om mijn eerste expositie te houden. Dat wilde ik via de Kunstroute Noordwest Veluwe doen. In februari heb ik me daarvoor opgegeven en in maart, na de ballotage, was ik gelijk toegelaten. Zodra dit achter de rug was sloeg de spanning en twijfel ineens toe. Red ik het fysiek om alles op tijd gereed te hebben en goed te organiseren? Hoe ga ik mijn werk presenteren en hoe verloopt het precies?

Ik heb tot nu toe nooit meegedaan aan de Kunstroute en wist niet wat ik daarvan kon verwachten. Eind mei, op zo’n ‘twijfeldag’ of ik in september het red, viel onverwachts een uitnodiging in mijn postvak voor de Atelierroute in Putten. Dat was een mooie gelegenheid om alvast bij anderen een kijkje te nemen. Het thema was ‘Kwetsbaarheid’. Niet alleen mijn nieuwsgierigheid naar het verloop van de Atelierroute trok mij enorm maar, gezien mijn eigen kwetsbaarheid, was ook het thema overtuigend uitnodigend.

Zaterdag 1 juni werden wij vroeg wakker en arriveerden we al rond half elf bij het eerste adres. Om nog wat info over de Atelierroute na te lopen sloegen wij de folder nog een keer open en we werden beiden vuurrood toen wij ontdekten dat wij, in ons enthousiasme, een half uur vóór de opening bij het adres stonden. ‘Weet je wat, we pakken dan het andere einde van de route’ – zei mijn man. Dus we reisden verder en we waren rond elf uur bij een prachtige boerderij waar meerdere kunstenaars samen exposeerden. Daar werden wij o.a. door de kunstenares Marjan Loman, die dieren schildert en gespecialiseerd is in het schilderen van koeien, heel vriendelijk ontvangen. Haar persoonlijke verhaal over de geschiedenis van het ontstaan van haar werk heeft op ons diepe indruk gemaakt.
We hadden veel aspecten gemeen. Tijdens het bewonderen van haar verzorgde stukken werd onze aandacht afgeleid door een groep boomklevers die actief in de achtergrond op een boom op en neer gingen. Zoveel bij elkaar hebben we nog nooit gezien. Dat is voor een vogelschilder heel bijzonder.

In het centrum van het dorp was onze volgende stop. Daar hebben we weer bijzondere en mooie stukken mogen bewonderen van een groep kunstenaars die samen exposeerden.
Iets verder in een woonwijk kwamen wij bij een kunstenaar die een expositie in haar woning hield en dat was voor ons wat ongewoon om zomaar iemands huis binnen te stappen. Bij aankomst stond haar voordeur warm verwelkomend open en wachtte ons een verrassende woonkamer waar je echt je ogen uit kon kijken. Ze liet ons gevarieerde kunstwerken zien van schilderijen van vogels en portretten tot een zelfgemaakte salontafel en boekenkast. Ik kon er niet genoeg van krijgen. Maar op het moment dat ze ons vertelde dat ze nu voor het eerst met de Atelierroute meedeed, verraste ze ons werkelijk. Haar stukken waren zo professioneel en haar presentatie was zo geroutineerd en hartelijk, dat als ze dat niet had gezegd waren wij in de veronderstelling gebleven dat ze dit al jaren aan het doen was. Voor mij persoonlijk was het zeer bemoedigend om iemand te ontmoeten die ook voor het eerst aan een Atelierroute meedeed en haar huis voor het publiek open stelde.

We hebben veel meegekregen. Ook van de andere kunstenaars die wij die dag nog bezochten. Kunstenares Marianne Buitelaar verraste ons met mooie en bijzondere verhalen. Haar techniek en sprookjesachtige stukken vond ik buitengewoon interessant en waren voor mij weer een rijke inspiratiebron. Ze vertelde dat ze een keer wat kleuren op het doek schilderde en haar zoon het doek omdraaide en zei: ‘Mam, je hebt een vogel geschilderd.’ Want dat kwam tevoorschijn toen het doek op zijn kop stond.
Tijdens het gesprek met haar vertelde ik ook over mijn eigen looproute naar mijn werk. Zo heb ik haar in een hoekje van mijn hart laten kijken, waar door mijn omstandigheden nog veel frustratie, teleurstellingen en boosheid schuilt. Ze bemoedigde mij om door te gaan en misschien ook een keer een heel andere ijsvogel te schilderen: ‘Een ijsvogel met een rode kop.’

Bij het volgende adres waren we weer door een groep kunstenaars hartelijk ontvangen met de woorden: ‘Kijk wat wij hier SAMEN neer hebben kunnen zetten!’ (Teuni Vijge) Dat was zo mooi om te horen. Samen. Want kunst doe je samen. Zelfs als je denkt dat je niets aan dat kunstwerk toevoegt doe je het alsnog door het te bewonderen, ernaar te kijken of het te kopen. Hoeveel keer heeft het bij mij bemoedigend gewerkt als ik van iemand voor mijn schilderijen een compliment kreeg. Wat had ik daarna weer veel zin om te schilderen. Misschien was zo’n dag voor mij de meest productieve.
‘Blijf zoeken naar creativiteit en nieuwe ideeën.’ kreeg ik als wijze woorden mee.

IMG_6549 (2)Op de voormalige school van Veenhuizerveld, waar ook een groep kunstenaars gezamenlijk exposeerden, werd ik na een inspirerend gesprek door Gezina Bakker letterlijk voor de groep gezet: ‘Welkom collega!’ Dat was zo hartverwarmend en diep rakend dat ik zelfs een traantje moest laten van opluchting en blijheid.
Wat is het fantastisch om na 20 jaren wonen in Nederland, dus wonend in een ander land en cultuur dan je eigen, mijn plek te vinden maar vooral binnen gelaten te worden met een warm welkom en mezelf eindelijk thuis te kunnen en mogen voelen.
Dank jullie wel. Dank jullie voor het openen van de deur naar de vrijheid om te mogen vliegen als een vogel, want ‘Kunst kun je niet opdringen en blijf bij jezelf!’ (Citaat van Gezina Bakker)

Geplaatst in Kunst | Tags: , | Een reactie plaatsen

Pasen

Pasen - Lucas 24

Pasen – Lucas 24

Rust en vrede was die ochtend,
Niets leek ons bezorgend,
Wat je zag en zei zo zacht
Niemand hoorde…
Je fluisterde om de stilte niet te breken,
Misschien erover niet te spreken.
Ik hoorde toch je lieve stem
Hoe je praatte over Hem.

‘Hij is opgestaan!’
‘Heb ik je goed verstaan?’
‘Laat mijn twijfel maar gaan.’
Je herhaalde het bijna smekend,
Het was voor mij niet vanzelfsprekend.

‘Laat het mij maar zien,
Is Hij het misschien?’
‘Gaan wij samen?’
Ik moet mij schamen.
Hij is opgestaan!
Hij, mijn Heer!

Author – Tünde Snijders

Geplaatst in Gedicht, Kunst | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Kleine dingen brengen groot geluk

De afgelopen periode was het hier weer even stil. Ik had niet de benodigde energie om mijn atelier te openen of om te schilderen. Door omstandigheden moest ik het weer uitstellen, tot maart.
Mijn website is regelmatig bezocht en dankbaar mag ik vertellen dat mijn site het afgelopen jaar 7797 keer is weergegeven vanuit 33 landen. Regelmatig krijg ik ook emails met complimenten over mijn werken, wat mij erg stimuleert. Laatst kreeg ik ook een berichtje van een meisje met een foto van mijn IJsvogel. Haar moeder heeft het voor haar als verassing gekocht. ‘Blije IJsvogel, 20x20 cm. Verkocht.Dat was zo passend bij haar. Ze is altijd zo vrolijk en blij.’ – schreef ook haar moeder mij in haar mailtje.

Wist ik tevoren, bij het schilderen van deze IJsvogel, dat het naar een lieve meid zal gaan en dat het zo mooi bij haar zal passen? Helemaal niet! En als je ook nog een foto van je werk terugkrijgt, wat maakt mij dat blij. Dus als je je werk met veel passie en plezier doet en er liefde in zet, krijgt je werk ook een liefdevolle plek. Hoe mooi is dat.

Deze kleine dingen geven mij veel bemoediging om ook als ik weinig energie heb, met mijn werk door te gaan. Zo heb ik, met een klein beetje hulp, weer een serie kaarten ontwikkeld. Speciaal voor mensen die geen grote dingen van je verwachten. Dus voor mensen voor wie je door kleine dingen een glimlach op hun gezicht kan geven. Mensen die de hele winter niet buiten kunnen, omdat ze slecht ter been zijn, of omdat ze ziek zijn en thuis of in het ziekenhuis liggen, of zomaar omdat je van iemand houdt.

Ken je iemand die ook zo blij is voor een klein gebaar?
Kies een mooi kaartje uit mijn assortiment en stuur het naar die persoon.
Je zult merken dat deze kleine dingen groot geluk brengen.

overzichtkaarten

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Licht in het donker

IMG_0134_1In 1995 reisde ik vanuit Boedapest naar Amsterdam. Het was augustus. ‘s Ochtends rond 8 uur stapte ik in het vliegtuig. Het was de eerste keer dat ik met een vliegtuig vloog en ook mijn eerste reis naar Nederland, dat maakte ook dat ik het best spannend vond. Maar als een jong volwassene, die nog sterk in haar kracht staat, vol met energie en hoop kon ik mijn zenuwachtige innerlijk snel tot rust brengen zodra wij in de lucht waren. Van boven genoot ik intens van alles wat waarneembaar was. Hoe hoger wij stegen hoe kleiner alles onder ons werd. De meeste indruk op mij maakte de felle vroege ochtendzon die alles bedekte wat je van boven zag. Tot wij West Duitsland en Nederland bereikten. In eens vlogen wij boven zachte schapenvachten en dan daalde het vliegtuig enige duizenden meters totdat wij ons in die schapenvacht bevonden. Het werd grijs. Alles. Alles rondom ons heen. Met starende, wijde ogen keek ik verbaasd rond hoe het felle licht en de zonneschijn in een ogenblik verdwenen was en plaats gaf aan die grijsheid in het hele universum, zover mijn ogen konden zien, dat kleurloze, donkere licht wat alles in somberheid en zware depressie bedekte.

We landden. Vlug oriënteerde ik mij en pakte mijn koffer en verliet de aankomsthal. Ik werd opgehaald door mijn verloofde en mijn toen nog toekomstige schoonvader. We stapten naar buiten en liepen richting de parkeerplaats om met de auto het laatste stuk naar het huis van mijn verloofde en zijn ouders af te leggen. Om mijn verwelkoming nog gezelliger te maken, of nog dramatischer te ervaren, begon het ook nog te regenen. In de auto kon ik door deze enorme indruk niet eens naar de nieuwsgierige vragen van mijn toen nog toekomstige schoonvader luisteren.
Hij was piloot. En dit was mijn eerste reis met een vliegtuig. Dus dan kan je je ook zeker goed voorstellen dat ik tot de bodem uitgevraagd was over mijn reiservaring. Ik kan geen woord herinneren van wat ik verteld had. Waarschijnlijk heb ik netjes, beleefd en bescheiden, zoals ik in die tijd nog was, fatsoenlijke antwoorden gegeven. Zo hoorde het toen, vooral bij de eerste ontmoeting.

Het was grijs. Het donkere, sombere laken bedekte alles rondom ons. In de verte, langs de snelweg, merkte ik de Nederlandse vlakte op. Zwart-witte koeien probeerden het hele landschap te sieren en af een toe trok een knappe reiger mijn aandacht. Het regende. Het was ochtend. Het was donker. En in de daarop volgende drie weken zijn er ook weinig zonnige dagen geweest. Als jij uit een land komt waar de hele zomer de zon zo sterk schijnt dat het soms zelfs 40 graden wordt, dan voel je bij zo’n grijs laken al gauw dat het donker domineert en je erin verdwijnt.

Maar om mijn goed geplande vakantie niet vertroebeld te hebben, heb ik elke dag dat het grijs en somber was iets rondom mij heen gezocht wat mooi en schitterend was. Wat mij licht gaf om deze weken gezellig door te komen. Een dagje Madurodam was zeker niet saai. Wandelen met vrienden door de binnenstad van Utrecht of uitwaaien in Hoek van Holland aan de Noordzee was even lichtgevend. Fietsen langs de Hierdense beek, waar langs je in die tijd nog het zachtjes kabbelen van het water kon horen, was even mooi. Hand in hand lopen met je verloofde en onverstoord langs de beek na zo veel tijd weer je eerste zoen krijgen, haalt je echt omhoog.

Pimpelmees, 20x20 cm. Vraagprijs €55.Drieëntwintig jaren zijn voorbij. Met zonneschijn en regen. Met donker en licht. De donkere dagen zijn weer aangebroken. Hier en daar zie je al de kerstverlichtingen de huizen en straten sieren. Het Kerstfeest is ook steeds dichterbij. Het ieder jaar terugkerende feest wat ons eraan herinnert dat er Licht is in het donker. De geboorte van onze Heer Jezus. Voor jou en mij. Voor ons allen, die dat nodig hebben. Met de ervaring van het verleden, levend in het nu en kijkend naar de toekomst, heb ik dat zeker nodig. Vind het licht, zie het licht in het donker, kleur het grijs en sier samen de omgeving.

We wensen jullie een kleurrijk, gezegend en vredevol Kerstfeest!

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Een hoopvolle toekomst

roodborstje (2)Mijn lieve oma hield heel erg van vogels. Ieder winter zorgde ze dat er iets lekkers voor deze schatten op de hangende vogelvoederplank klaar stond. Haar stem klinkt nog in mijn oren alsof het gisteren was, als het roodborstje zich toont is de winter aangebroken, zei ze altijd. Dus dat.

Het begint kouder te worden, wat niet zo aangenaam is voor mijn spieren en gewrichten. Nu ruim een jaar ‘loop’ ik met een dubbele rughernia die niet alleen zeer invaliderend is maar ook beperkt het mij in mijn dagelijkse leven, ook in het schilderen. Maar toch, we redden het wel. Gelukkig kan ik mijn verwarming weer aanzetten zoals vorig jaar en het fleece-deken uit de kast halen als ik even op de bank moet rusten.

Ze zeggen dat het roodborstje het symbool is voor de hoop, zoals de duif dat is voor de vrede. Met volle hoop kijkend naar de toekomst gaan wij de winter tegemoet wachtend op de betere tijden zodat mijn lijf het iets makkelijker heeft.

Blije IJsvogel, 20x20 cm. Verkocht.Mijn activiteiten zullen niet minder zichtbaar worden. Inmiddels sta ik op Exto en ik heb de afgelopen periode van 30 kunstenaars (Exto) een ballotage mogen ontvangen. Dankbaar en trots mag ik vertellen dat mijn schilderkunst op technisch niveau sterk beoordeeld is. Erg blij mee.  Naast de Exto ontwikkelingen heb ik sinds kort ook mijn eigen Facebookpagina.
En op 21 december veil ik live, voor al mijn vogelliefhebbers en volgers, deze prachtige ‘Wachtende IJsvogel’. Heb je interesse in dit schilderij, bezoek mijn Facebookpagina, like en deel en maak er kans op.
Met hoopvolle groeten,
van jullie (IJsvogel-) kunstenares

Geplaatst in Kunst | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De taal van het begrip

Blije ijsvogelIJvogel vrouwtje (7)In september heb ik een prachtig ijsvogelpaar geschilderd. Toen ik ze naast elkaar heb gelegd, merkte ik dat ze met elkaar communiceren. Dat is juist wat ik heel graag in mijn relaties en contacten terugzie.
Communicatie, begrip, inlevingsvermogen zijn allemaal termen die ons verbinden als wij dat op de juiste manier toepassen.

Eén van mijn dochters is begonnen een Aziatische taal te leren. Het is nog een verborgen terrein waar dat toe zal leiden. Zo wist mijn moeder ook niet waar het toe zou leiden toen ik op puberleeftijd in de keuken, bij kaarslicht, steeds de Engelse uitspraak aan het oefenen was. ‘De grenzen zijn dicht en we zullen in dit land niet zo gauw Engelssprekende mensen tegenkomen.’ – zei ze en zo schetste ze indirect een bijna kansloze toekomst voor mij in een land, wat er al steeds treuriger uit zag. Mijn enthousiasme werd er niet minder door bij het horen van die opmerking, want toen ik die taal voor het eerst hoorde heb ik aan mijn klasgenoten al gezegd dat ik met iemand ga trouwen met wie ik thuis Engels kan spreken. ‘Binnen een paar jaar zal ik me die taal eigen maken.’ – zei ik vastberaden. En zo ging ik enthousiast verder met oefenen zonder dat ik zelf begreep wat ik aan het lezen was en zonder enig vermoeden dat ik ooit met een man zou trouwen met wie ik enkele jaren in het Engels zou communiceren.
IJsvogel 1Bij mijn eerste schilderij was ik me er niet bewust van dat ik via mijn schilderijen communiceer. Ik hoef daarvoor geen woorden te gebruiken of geluiden. Veel geluid tijdens het schilderen hoor je ook niet. Behalve het geluid van de kwastbewegingen, wanneer die mijn doek raken. Middels mijn schilderijen communiceer ik in stilte maar op een taal die door velen begrepen wordt.

Kortgeleden vertelde iemand dat haar schoonouders in de kindertijd van haar man heel weinig met hem over emoties spraken. Zelfs nu niet, nu hij volwassen is. Na weer een ingrijpende gebeurtenis, schreef de man een brief aan zijn ouders omdat hij zijn emoties in een gesprek niet tot uiting kon brengen. Hij heeft de situatie erin beschreven en aangegeven wat het met hem heeft gedaan. Hij kreeg geen reactie. Wel een uitnodiging om met zijn familie een kopje thee bij hen te komen drinken. Tijdens die middag werd er weer geen woord over de situatie gerept. En zo gingen jaren voorbij. Er werd niet over emoties gesproken. Daardoor kon de man ook niet open zijn over zijn eigen emoties in zijn huwelijk.
Op een dag was de kennis van ons jarig. Haar schoonouders hebben aan haar, zoals ze het bij andere familieleden doen, een mooi bedrag in een envelop als cadeau geschonken. ‘Koop er iets leuks van.’ – zeiden ze. Nog dezelfde avond deed er zich weer een situatie voor waar ze beiden zich heel erg aan gingen storen die in verband stond met het feit dat er nooit over emotionele gebeurtenissen gesproken werd. Dat het altijd weggestopt moest worden ‘in een zak’. De zak raakte vol en ze konden het niet meer dragen. Ze zakten in elkaar.

Weet je wat? Zei de vrouw tegen haar man: ‘We brengen het verjaardagscadeau in de envelop terug en zonder iets te zeggen gooien we het in hun brievenbus. Laten we dan afwachten wat dat met hen doet, of ze ons ooit zullen vragen waarom wij dat gedaan hebben. Zullen ze ook daarover zwijgen? Of leren ze dat het wel belangrijk is om ook over emoties te praten. Te communiceren, zeg maar … voor een beter onderling begrip.’

Skyline uitgewerkt

Geplaatst in Kunst | 2 reacties

Mijn volwassen vogel

IJsvogel Robert, 20x20 cm. Verkocht.– Ze moet ook meekomen, kunt u dat nog met haar regelen? Want het is haar ding, ze is inmiddels volwassen. – zegt ze streng tegen mij via de telefoon. Ik zet mijn stem iets scherper zodat ze mijn eigen angst niet merkt.
– Ja, natuurlijk komt ze mee. Dat waren wij ook van plan en het is al geregeld.
– Prima, tot vanmiddag! – zegt ze en legt ze de telefoon neer.
En zo gingen wij met ons drietjes, ik, mijn dochter en mijn man, naar een overleg over mijn dochters vervolgopleiding, waar ze fouten hebben gemaakt en niets eraan wilden doen. Eenmaal in de auto had ik nog even de tijd om rustig over haar zinnen na te denken. Zo kwam mijn merelfamilie in mijn tuin weer in beeld.

Talloze keren kijk ik stilletjes uit mijn raam naar deze voorbeeldgevende vogels. Door observeren ben ik veel over hun eigenschappen te weten gekomen. Van nature zijn het schuwe bosvogels maar ze hebben zich inmiddels uitstekend aan de mensen weten aan te passen. Dagelijks tref ik ze in de vroege ochtend in mijn tuin hippend aan, in mijn gazon zoekend naar wormen. Nieuwsgierig volg ik ze vaak hoe ze met een scheve kop, met één oog scherp kijkend, opletten dat er geen vijand komt.
De meest spannende periode is wanneer ze met een mereljonkie arriveren. Soms laten ze de jonkies daar onder een struik schuilen. Tot ze leren vliegen.

Op een ochtend hoorde ik mijn mereljonkie –  die de vliegvaardigheid, naar mijn inzicht, helemaal onder de knieën had –  alleen in mijn tuin, alarmerend roepen.
– Een ekster! – riep ik en ik haastte me bijna over een paar schoenen struikelend naar de achterdeur. – Die kan zelf vliegen en zich redden! – zei mijn man onbezorgd. Voor mijn eigen geruststelling keek ik toch naar buiten. Daar zag ik het mereljonkie tegen de schutting aanvliegen en met een bezeerd vleugeltje op de grond neerploffen. Nog meer paniek. Voordat ik nog een stap kon doen verscheen de moeder merel plotseling op mijn schutting om hem te hulp te schieten.
– Dit is een echte moeder! – merkte ik op tegen mijn man.

Ook als wij vaak denken dat onze ‘vogel’ al lang volwassen is, is te hulp schieten in nood soms best verstandig.

IJsvogelpaar. 20x20 cm. Alleen vrouwtje is nog te koop.

Geplaatst in Kunst | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De IJverige Mier

appelsHier dan een plaatje dat ik ieder voorjaar dagelijks in mijn knusse tuin tegen kom, om precies te zijn op mijn vijf jonge appelbomen. Mijn gewoonte is om elke ochtend, voordat de zon mijn tuin bereikt, een rondje te doen. Het is plezierig voor mijn ogen om de verschillende struiken en planten te zien en al die groene tinten in de natuur te mogen ontdekken.

De topjes van mijn appelbomen zagen er weer niet zo gezond groen uit. De bladeren waren steeds bleker aan het worden en hier en daar verschenen al een paar okerkleurige bladeren. Als de vruchten, dus mijn appels, nog niet eens hun halve leeftijd bereikt hebben is het denk ik te vroeg om dode bladeren aan te treffen. Hiervoor hoefde ik mijn leesbril niet eens op te doen, want de drukte op de topjes van mijn appelbomen was niet te missen. Het zat vol met luizen en de mieren verzorgden ze ijverig. Dit moet op een doek – dacht ik ineens, maar dan iets treffender.
Zo schilderde ik weer een echte eyecatcher: De IJverige Mier
De IJverige Mier, 60x40 cm. Vraagprijs €175.

Geplaatst in Kunst | Tags: , , , , , | 1 reactie

De kunst van het evenwicht

bloemKijk ernaar en zie, zie wat ik zie
Kijk er dieper naar en voel wat ik voel
Zie je wat ik zie, voel je wat ik voel?

Het donker, het licht,
Het groen, het geel,
Het blauw en paars
Het wit en het zwart
Bedekt mijn doek.
Het doek dat leeft.

Zie je wat ik zie, voel je wat ik voel?
Kijk dieper, dieper dan je denkt.
Zie wat ik zie, voel wat ik voel.

Je hebt het nodig.

Door: Tünde Snijders

Geplaatst in Kunst | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De vliegende IJsvogel

Enkele weken geleden vroeg een kennis van mij waarom de vogels op mijn schilderijen stil zitten. De vraag kwam als een verrassing. Ik heb er niet echt over nagedacht maar het is wel een zeer treffende vraag geweest want de dagen daarna kon ik het niet uit mijn hoofd zetten.

Stil zitten in het leven kan verschillende oorzaken hebben. Soms kan je stil zitten doordat je geen weg voor je ziet, of juist meerdere wegen ziet en niet weet welke weg je moet kiezen. Zo was het voor mij bijvoorbeeld toen ik voor een studiekeuze stond. Mijn interesses waren zo breed dat ik geen keuze kon maken. Het lijkt bijna erfelijk te zijn, alsof de geschiedenis zich toch onopgemerkt herhaalt. Mijn dochter stond vorig jaar ook voor haar studiekeuze. Haar interesses zijn net zo breed, of misschien nog breder dan die van mij. Wat kan een moederhart blij zijn als ze haar weg toch vindt en verder vliegt.

Mijn vogels zaten stil… Zagen ze de weg niet? Hadden ze te veel wegen voor zich? Zaten ze de kat uit de boom te kijken? Waren ze te lui of te zwak om te vliegen? Verlamd door de kou of de winter?

Ik zie vaak, vooral in het voorjaar, insecten, lieveheersbeestjes in de zon zitten tot ze op kracht komen. Vogels hebben zeker ook een reden om stil te zitten. Het mereljonkie in mijn tuin moest vorig voorjaar van zijn moeder stil zitten. Als hij dat niet deed was de kans groot dat de kat hem opmerkte en hem kwam halen. Geen leuke gedachte en het zou geen prettig uitzicht voor mijn raam zijn. Hij zat dus ook dagen stokstijf, stil verscholen onder mijn tuinstoel. Zelfs toen een ekster boven hem cirkelde bleef hij stil en de ekster kon hem, tot zijn moeders vreugde, niet opmerken.

De Vliegende IJsvogel. Verkocht.Soms is het erg nuttig om stil te zitten. Je komt niet alleen op kracht maar je trekt ook geen gevaar aan. Ik houd van praten en vaak zeg ik ook wat ik denk. Het is niet altijd handig, vooral niet als men doet alsof hij je begrijpt en wat je zegt toch tegen jou gaat gebruiken. Oei, wat kan mij dat verlammen!

Hoe vaak verlammen wij anderen ook met zo’n gedrag. Dan is het stil zitten nuttig om weer op kracht te komen zodat je de vleugels weer uit kan slaan. Deze vliegende ijsvogel is al sterk genoeg. Hij vliegt!

Geplaatst in Kunst | Tags: , , , , | 2 reacties